Disclaimer

Eef Kookt Zo werkt met een disclaimer, maar gelooft veel meer in positiviteit, vertrouwen en kwaliteit. Daarom schuift Eef Kookt Zo de aansprakelijkheid niet zomaar op jou af. Eef Kookt Zo neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van de website. Dit zul je dan ook teruglezen in deze disclaimer.

Deze disclaimer is in ieder geval van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van ineveskitchen.com

Maak kennis met het bedrijf Eef Kookt zo

Eef Kookt Zo is een handelsnaam en heeft haar kantoor gevestigd aan de Berenkoog 35 unit 1.12a 1822 BH Alkmaar (Let op, dit is geen bezoekadres).

Je kunt Eef Kookt Zo onder nummer 67291716 vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Heb je vragen? Schroom niet en stel ze via onderstaande contactmethoden.

Doel foodblog/website

Je krijgt hierbij toegang tot de website van Eef Kookt Zo, ineveskitchen.com

Eef Kookt Zo publiceert hier ter informatie en vermaak blogartikelen, recepten aangevuld met teksten, afbeeldingen en andere materialen zoals video voor jou als particuliere, niet-commerciële gebruiker.

Eef Kookt Zo kan op ieder moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen, als zij dat nodig vindt. Mis je daardoor bijvoorbeeld net dat ene lievelingsrecept?

Stuur gerust even email, dan kijkt Eef Kookt Zo of ze je daarmee alsnog kan helpen.

Wat je moet weten over samenwerkingen met Eef Kookt Zo

De website van Eef Kookt Zo bestaat ook uit advertorials. Dit zijn gesponsorde artikelen waar merken voor betalen en die Eef Kookt Zo onder de aandacht brengt. Dit is een van de manieren waarmee (food)bloggers hun geld verdienen.

Je herkent deze samenwerkingen doordat erin de tekst zelf of duidelijk onderaan het artikel wordt vermeldt dat dit een samenwerking betreft. Hierbij wordt voldaan aan de huidige regelgeving zoals opgesteld door de Reclame Code Commissie.

Hiermee beoogt Eef Kookt Zo transparantie naar jou als lezer te geven.

Eef Kookt Zo houdt zich ook aan een aantal regels bij samenwerkingen.

Eef Kookt Zo publiceert bijvoorbeeld enkel advertorials over merken of foodgerelateerde onderwerpen waar Eef Kookt Zo zelf achter staat. Zo zijn er verzoeken van adverteerders die door Eef Kookt Zo worden geweigerd. Eef Kookt Zo is altijd zelf bepalend of en zo ja met wie zij een samenwerking aangaat.

Verder gaat Eef Kookt Zo enkel samenwerkingen aan met adverteerders als zij de volledige eindredactie heeft. En daarnaast moet de ruimte er zijn om een eigen en eerlijke mening te vormen en deze te kunnen uitdragen.

Ik werk soms met zogenaamde affiliate links. Wanneer ik naar een bepaald product link en jij klikt hierop, bezoek je de website via een speciale link. Dit betekent dat wanneer jij een aankoop doet, ik een (klein) percentage krijg van de uiteindelijke koop. Je betaalt niet meer dan normaal als je via mijn link een aankoop doet, maar je kunt op die manier wel een steentje bijdragen aan de kosten die ik heb voor deze site.

In recepten en blogposts kunnen merknamen voorkomen als het resultaat van een betaalde samenwerking.

Ik bepaal zelf met welke merken en bedrijven ik samenwerk. Hierdoor kies ik er bewust voor om alleen samen te werken met merken en bedrijven waar ik volledig achter sta.

Een deel van mijn inkomsten bestaat uit deze samenwerkingen. Hierdoor kan ik fulltime aan mijn website werken en mijn recepten gratis aan jou aanbieden.

Op Eefkooktzo.nl draaien ook display advertenties. Deze zijn duidelijk zichtbaar en onderscheidend van de rest van de content.

Voor meer informatie hierover verwijst Eef Kookt Zo naar de privacyverklaring.

Social media

Op social media verschijnen soms ook samenwerkingen. Hieronder vallen onder andere het Instagram, TikTok, Twitter, Facebook en Pinterest account van Eef Kookt Zo. Indien er sprake is van een betaalde samenwerking, barter, gekregen product/ dienst of uitnodiging wordt dit altijd vermeld zoals in lijn met de regelgeving van de Reclame Code Commissie.

Een adverteerder kan Eef Kookt Zo ook hebben betaald voor een social media post. Ook hiervoor geldt: we plaatsen alleen iets als we er zelf achter staan.

Zoals gezegd: Eef Kookt Zo plaatst nooit iets op social media waar Eef Kookt Zo niet enthousiast over is. Onze mening is namelijk niet te koop.

Regels om het leuk te houden

Eef Kookt Zo vindt het leuk als je een reactie achterlaat op de site!

Houd je comments vooral inhoudelijk en gepast. Bij ongepaste comments is Eef Kookt Zo helaas genoodzaakt deze te verwijderen of bij herhaling je IP-adres te blokkeren en je van de website te weren.

Als ongepaste comments verstaat Eef Kookt Zo onder andere: ongepast taalgebruik (scheldwoorden, onnodig kwetsende bewoording etc.), spam, pornografische content, opmerkingen van racistische of discriminatoire aard en content die in strijd is met de wet.

Als je een link wilt toevoegen aan je comment, doe je dit door het daarvoor bestemde vakje te gebruiken. Linkjes die niet relevant zijn voor je comment, worden verwijderd uit je reactie.

Deel vooral (maar let op eigendom zoals copyright)

Natuurlijk vindt Eef Kookt Zo het fijn als je blij wordt van de recepten en de blogs!

Je mag daarom de url of blogberichten gewoon delen voor niet-commerciële doeleinden op bijvoorbeeld je social media. Dit doe je door de link bovenin de adresbalk te kopiëren en deze te delen op bijvoorbeeld Facebook. Voor Pinterest vind je een button bij het recept en als je iets wilt delen op Instagram kun je de post van het desbetreffende recept delen in je stories.

Natuurlijk mag je ook altijd voor privégebruik recepten opslaan of afdrukken.

Het is niet toegestaan om de foto’s en receptuur van de recepten te kopiëren en elders op internet en/of social media te kopiëren. Dit is in strijd met de wet en maakt inbreuk op het auteursrecht van Eef Kookt Zo. Het is mogelijk dat hiervoor een schadevergoeding wordt gestuurd indien dit gebeurt.

Het delen van de url of blogberichten, foto’s en receptuur zonder bijvoorbeeld bronvermelding, citaten of naamsvermelding kan alleen met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eef Kookt Zo.

Wil je specifieke teksten of beelden gebruiken om deze:

● te kopiëren,
● te verspreiden,
● te dupliceren,
● te publiceren,
● te wijzigen,
● op te slaan,
● te bewerken,
● openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen, anders dan voor privégebruik?

Dan heb je hiervoor altijd voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Eef Kookt Zo nodig.

Het voorgaande geldt dus ook voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Eef Kookt Zo voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende producten, diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, liggen namelijk bij Eef Kookt Zo.

Wij verzoeken je daarom, als je gebruik wilt maken van bijvoorbeeld de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Eef Kookt Zo, vooraf contact met
Eef Kookt Zo op te nemen via onderstaande contactmogelijkheden.
Per geval zal worden beoordeeld of toestemming wordt verleend of dat Eef Kookt Zo hiervoor een licentie met je afsluiten en hier een vergoeding voor vragen.

Help Eef Kookt Zo up-to-date houden

Weet in elk geval dat de website van Eef Kookt Zo met veel zorg en aandacht is ontwikkeld en samengesteld en steeds wordt geüpdatet.

Maar desalniettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Dit kan onder meer te maken hebben met (kennelijke) verschrijvingen, vergissingen of bijvoorbeeld door een technisch mankement of andere technische oorzaak.

Aan (kennelijke) foutieve, onvolledige informatie, verschrijvingen et cetera kun je geen rechten ontlenen.

Uiteraard doet Eef Kookt Zo haar uiterste best om dit te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen.

Eef Kookt Zo spant zich voor je in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan je geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling.

Eef Kookt Zo wil je er ten slotte op attenderen dat eventuele verwijzingen naar andere sites enkel zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Eef Kookt Zo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Mocht je onvolledige, achterhaalde of onjuiste informatie op onze website of in onze webshop constateren, geef gerust even een seintje. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

© Eef Kookt Zo –info@eefkooktzo.nl versie juli 2021